Email Account

Asc Wr Wbr Dhamaan Macaamiisheena
Sideen Ku sameestaa Email? hagaag fadlan Waxaad raacdaa tusaalooyinka hoos ku xusan:
1.Login into Cpanle
2.Mail==>Email Accounts kuji
3.Email ka gali tusaale@yourwebsite.so
4.Password ka ku qor hadan hoos ku qor si aad u hubiso
5.Create Account

Mahadsanidiin

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Cpanel Login

Asc Wr Wbr Dhamaan Macaamiisheena Shirkadda SOSTEC Waxaad ii sameesen Website sideen u galaa...