Email Account
Asc Wr Wbr Dhamaan Macaamiisheena
Sideen Ku sameestaa Email? hagaag fadlan Waxaad raacdaa tusaalooyinka hoos ku xusan:
1.Login into Cpanle
2.Mail==>Email Accounts kuji
3.Email ka gali tusaale@yourwebsite.so
4.Password ka ku qor hadan hoos ku qor si aad u hubiso
5.Create Account

Mahadsanidiin
  • 7 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Email Auto Responders

Sideen Ku sameeya Email Auto Responders ? hagaag fadlan Waxaad raacdaa tusaalooyinka hoos ku...

Cpanel Login

Asc Wr Wbr Dhamaan Macaamiisheena Shirkadda SOSTEC Waxaad ii sameesen Website sideen u galaa...